KHOA CÔNG NGHỆ

NGÀNH ĐÀO TẠO

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

Được thành lập theo quyết định số 885 ngày 28/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng.

Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động. Thường xuyên trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Khoa Công nghệ cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo với người học, cập nhật chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Email: khoacongnghe@dau.edu.vn

 Điện thoại: 023 66 52 40 88

 Website: http://congnghe.dau.edu.vn

 Địa chỉ: Khoa Công Nghệ - Trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng, 556 Núi Thành, TP. Đà Nẵng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

Đội ngũ giảng viên khoa Công nghệ

Sinh viên lớp 16CT