Những điều cần biết biết về ngành Công nghệ thông tin

Bạn có hợp với ngành Công nghệ thông tin?.

1. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ GÌ?

Công nghệ thông tin hiểu theo nghĩa rộng là việc sử dụng máy tính và phần mềm máy tính vào việc tạo ra, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin. Theo học ngành này, sinh viên sẽ đưc đào tạo các kiến thức chuyên sâu tùy theo chuyên ngành mình lựa chọn như: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền thông

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Trang bị khối kiến thức đi cương về khoa học tự nhiên và đào tạo kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính; kỹ năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt các xu thế công nghệ mới.

- Sinh viên có khả năng lập trình các phần mềm trên máy tính, điện thoại di đng, game, thương mi điện tử; xây dựng hệ thống thông tin; phân tích và lập dự án triển khai các phần mềm ứng dụng;...

- Có khả năng học tập liên tục để tự trang bị, bổ sung thêm những tri thức mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin đ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin. 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Phát triển ứng dụng tại các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nưc, ngoài nước.

- Chuyên viên công nghệ thông tin tại các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng...).

- Làm việc trong các công ty tư vn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

- Giảng dạy các môn học thuộc về lĩnh vực công nghệ thông tin trong các trưng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường nghề.

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu.

4. TỐ CHẤT PHÙ HỢP VỚI NGÀNH

- Có tư duy logic, kh năng sáng tạo

- Kiên trì, nhẫn nại

- Ham học hỏi, trau dồi kiến thức

- Nhạy bén, tiếp cận nhanh và hứng thú với những công nghệ mới, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. MÔN HỌC TIÊU BIỂU

- Lập trình trong Windows

- Lập trình Web

- Lập trình di động

- Thương mi điện tử

- Mạng không dây và di động

- An ninh mạng

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Kiểm thử phần mềm