Đại học kiến trúc đà nẵng - 10 năm xây dựng và phát triển
Xem video tại đây